logo

Profil Alumni

foto
Nama ZAIM NAJIBUDDIN RAHMAN
NIM 1113012000025
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, S1
Tanggal Masuk 1 Sepember 2013
Tanggal Lulus 27 Maret 2018
Judul Skripsi
Tahliil Muhtawaa Kitaab al Qawaaid al Asaasiyyah Li Lughoh al 'Arabiyyah 'Alaa Dhoui Ma'aayiri William Francis Mackey

Pencarian